OFERTA     PROJEKTY      ZESPÓŁ      KONTAKT

 

WARSZTATY I SZKOLENIA - PROGRAMY

PROJEKTY DORADCZE

Realizujemy średnio- i długoterminowe projekty ukierunkowane na wzrost efektywności i skuteczności działań firmy, zapewniające realizację celów biznesowych. Stosujemy metody i narzędzia obejmujące: LEAN Management, LEAN Manufacting, KAIZEN, World Class Manufacturing oraz Performance Management.
Efekty projektów mierzymy wskaźnikami finansowymi oraz poziomem zaangażowania i efektywności pracowników.

ROZWÓJ KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Nasze doświadczenia menedżerskie i doradcze stanowią bazę programów rozwojowych dla menedżerów działających w warunkach presji konkurencji oraz konieczności poprawy wyników Firmy, zarządzanego obszaru oraz zespołu. Zakres wsparcia obejmuje te elementy, które decydują o efektywności i skuteczności menedżera:

1.   Mapa Strategii - Model Biznesowy i Strategia Firmy

2.   Analizy strategiczne - PESTLE, macierz Portera i inne

3.   BMNS © - Bilans Metod, Narzędzi i Standardów Zarządzania

 1. 4.  Efektywne wdrażanie strategii

 2. 5.  Zarządzanie zmianą

 3. 6.  Zarządzanie procesowe. Opomiarowanie i usprawnianie procesów.

 4. 7.  Zarządzanie Efektywnością - Wynikami Firmy

 5. 8.  Strategia i polityka personalna. Standardy HR.

WARSZTATY I SZKOLENIA

Prowadzone przez nasz zespół warsztaty oraz szkolenia stanowiły integralną część usług konsultingowych i służyły wypracowaniu konkretnych rozwiązań w zakresie Zarządzania Efektywnością - Performance Management. Od kilku lat oferujemy je jako odrębne produkty w formie warsztatów z elementami szkoleń. Warsztaty prowadzą Konsultanci, którzy mają praktyczne doświadczenie menedżerskie w obszarze, którego warsztat dotyczy . Pracujemy na przykładach z firmy Klienta, co pozwala nam wypracowywać konkretne rozwiązania problemów, które napotyka firma Klienta.

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI - ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

Oferowany przez nas program może być kluczem do dalszego rozwoju i sukcesu firmy. Program składa się z 8 modułów dostosowanych do współczesnych wymagań i wyzwań organizacyjnych.

 1. 1.  Architektura organizacji

 2. 2.  Zarządzanie przez Cele Zorientowane na Klienta - metoda CFG

 3. 3.  Pro-efektywnościowy system wynagrodzeń

 4. 4.  Zarządzanie finansami. Kontroling operacyjny.

 5. 5.  Komunikacja strategii, celów i osiągnięć

 6. 6.  Zarządzanie Efektywnością jako Kluczowa Kompetencja menedżerska

 7. 7.  Standardy pracy

 8. 8.  Ciągłe doskonalenie

ZARZĄDZANIE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Wybrane programy dedykujemy kadrze zarządzającej zakładem produkcyjnym i funkcjami mającymi wpływ na efektywność procesu produkcyjnego - m.in. sprzedaż, dz. projektowania / dz. konstrukcyjny.

 1. 1.  Zarządzanie zmianą - jak skutecznie wdrożyć Kluczowe Inicjatywy

 2. 2.  DFMAS - Design for Manufacturing, Assembly and Service 

 3. 3.  LEAN Design - efektywny proces projektowania i produkcji

 4. 4.  Gemba KAIZEN - ukierunkowanie na Jakość - Koszty - wartość dla Klienta

 5. 5.  LEAN HR - efektywny zespół w firmie produkcyjnej

METODOLOGIA DFMAS©

Design for Manufacturing, Assembly and Service

Metodologia DFMAS© jest ukierunkowana na wzrost efektywności procesu projektowania produktów, zapewniając również poprawę efektywności w procesie obejmującym: PROJEKTOWANIE – PRODUKCJĘ – MONTAŻ – SERWIS.

Efektem zastosowania metodologii DFMAS© są:

- lepsze produkty - prostsze w montażu i serwisowaniu

- poprawa wskaźników jakości - zmniejszenie awaryjności produktów

- optymalizacja zatrudnienia - zmniejszenie czasochłonności produkcji i montażu

- zmniejszenie kosztów poprzez uproszczenie produktów i zmniejszenie ilości operacji na każdym etapie - produkcji, montażu i serwisu