OFERTA     PROJEKTY      ZESPÓŁ      KONTAKT

 

WARSZTATY I SZKOLENIA - PROGRAMY

PROJEKTY DORADCZE

Realizujemy średnio- i długoterminowe projekty ukierunkowane na wzrost efektywności i skuteczności działań firmy, zapewniające realizację celów biznesowych. Stosujemy metody i narzędzia obejmujące: LEAN Management, LEAN Manufacting, KAIZEN, World Class Manufacturing oraz Performance Management.
Efekty projektów mierzymy wskaźnikami finansowymi oraz poziomem zaangażowania i efektywności pracowników.

INTERIM MANAGEMENT

Oferujemy realizację działań na rzecz firmy poprzez objęcie stanowiska w zespole zarządzającym - najczęściej na zastępstwo lub w przypadku trudności w obsadzeniu wakatu na danym stanowisku. Projekty tego typu trwają zazwyczaj od kilku do 12 miesięcy. Doświadczenie każdego z konsultantów zapewnia szybkie rozpoznanie potrzeb i efektywną realizację zadań i celów na powierzonym stanowisku.

ROZWÓJ KOMPETENCJI KIEROWNICZYCH

Nasze doświadczenia menedżerskie i doradcze stanowią bazę programów rozwojowych dla menedżerów działających w warunkach presji konkurencji oraz konieczności poprawy wyników Firmy, zarządzanego obszaru oraz zespołu. Zakres wsparcia obejmuje te elementy, które decydują o efektywności i skuteczności menedżera:

1.   Mapa Strategii - Model Biznesowy i Strategia Firmy

2.   Analizy strategiczne - PESTLE, macierz Portera i inne

3.   BMNS © - Bilans Metod, Narzędzi i Standardów Zarządzania

 1. 4.  Efektywne wdrażanie strategii

 2. 5.  Zarządzanie zmianą - metoda IMPACT

 3. 6.  Zarządzanie procesowe. Opomiarowanie i usprawnianie procesów.

 4. 7.  Zarządzanie Efektywnością - Wynikami Firmy

 5. 8.  Strategia i polityka personalna. Standardy HR.

WARSZTATY I SZKOLENIA

Prowadzone przez nasz zespół warsztaty oraz szkolenia stanowiły integralną część usług konsultingowych i służyły wypracowaniu konkretnych rozwiązań w zakresie Zarządzania Efektywnością - Performance Management. Od kilku lat oferujemy je jako odrębne produkty w formie warsztatów z elementami szkoleń. Warsztaty prowadzą Konsultanci, którzy mają praktyczne doświadczenie menedżerskie w obszarze, którego warsztat dotyczy . Pracujemy na przykładach z firmy Klienta, co pozwala nam wypracowywać konkretne rozwiązania problemów, które napotyka firma Klienta.

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ

Oferowany przez nas program - Zarządzanie Efektywnością - może być kluczem do dalszego rozwoju i sukcesu firmy. Program składa się z 8 modułów dostosowanych do współczesnych wymagań i wyzwań organizacyjnych.

 1. 1.  Architektura organizacji

 2. 2.  Zarządzanie przez Cele Zorientowane na Klienta - metoda CFG

 3. 3.  Pro-efektywnościowy system wynagrodzeń

 4. 4.  Kontroling operacyjny - pomiar i ocena osiągnięć

 5. 5.  Komunikacja strategii, celów i osiągnięć

 6. 6.  Zarządzanie Efektywnością jako Kluczowa Kompetencja menedżerska

 7. 7.  Standardy pracy

 8. 8.  Ciągłe doskonalenie