KLIENCI      ZESPÓŁ      KONTAKT

 

PROJEKTY ROZWOJU FIRMY

STRATEGIA WZROSTU I ROZWOJU

Wspieramy naszych Klientów w zaprojektowaniu i wdrożeniu strategii wzrostu i rozwoju. Projekty tego typu obejmują wsparcie Zarządu w zdefiniowaniu kierunków rozwoju, zbudowaniu strategii funkcjonalnych oraz wdrożeniu najlepszych standardów zarządzania. Nasze projekty obejmują obszar wdrożenia. Zapewniamy merytoryczne i metodologiczne wsparcie we wdrożeniu zaplanowanych działań i monitorowaniu wyników.

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ

Wspieramy firmy działające na bardzo konkurencyjnych rynkach we wzroście efektywności działań w każdym obszarze ich funkcjonowania. W projektach tych korzystamy z opracowanych przez nas metod oraz narzędzi: modelu przewagi konkurencyjnej definiowanego w oparciu o Mapę Strategii, Mapowania Standardów - sprzedaży, zarządzania produkcją, HR i in. Stosujemy całościowe / holistyczne spojrzenie na funkcjonowanie firmy wykorzystując i wdrażając dedykowane programy doskonałości operacyjnej, w których czerpiemy z metodologii: LEAN, GEMBA KAIZEN, WCM, LEAN Design - DFMAS oraz Performance Management. Dzięki realizacji tego typu projektów nasi Klienci zmienili swoje podejście do rynku i weszli na ścieżkę trwałego rozwoju.

STANDARDY ZARZĄDZANIA

Pracując z Klientami projektujemy działania i standardy zapewniające osiąganie efektów krótkoterminowych (efekt „szybkich wygranych”), jak również te, które zapewniają trwałą przewagę konkurencyjną. Dzięki autorskiej metodyce mapowania obszarów zarządzania i stosowanych w nich standardów, jesteśmy w stanie precyzyjnie zdiagnozować możliwości rozwoju organizacji i zwiększenia efektywności jej działania.

Projektujemy procesy i strukturę organizacyjną w sposób zapewniający wspieranie realizacji celów biznesowych, definiujemy uprawnienia i kompetencje, tak aby wykluczyć konflikty i brak współpracy w organizacji. Wspieramy organizację w stworzeniu systemu monitorowania i dostarczania informacji wspierających zarządzanie.