KLIENCI      ZESPÓŁ      KONTAKT

 

PROJEKTY SPRZEDAŻY

STRATEGIA WZROSTU I ROZWOJU

Wspieramy naszych Klientów w zaprojektowaniu i wdrożeniu strategii wzrostu i rozwoju. Projekty tego typu obejmują wsparcie Zarządu w zdefiniowaniu kierunków rozwoju, zbudowaniu strategii sprzedaży i zespołu sprzedaży oraz wdrożeniu najlepszych standardów zarządzania. Naszej projekty obejmują obszar wdrożenia. Dajemy zarządom firm narzędzia i wsparcie we wdrożeniu zaplanowanych działań i monitorowaniu wyników.

STRATEGIA SPRZEDAŻY

Prowadzimy projekty budowy strategii sprzedaży na bardzo konkurencyjnych rynkach. W projektach tych korzystamy z opracowanych przez nas narzędzi: modelu przewagi konkurencyjnej i wzorcowych map procesów sprzedaży. Dzięki sprawdzonej metodyce prowadzenia tego typu projektów nasi Klienci zbudowali z nami strategie sprzedaży, przeorganizowali swoje podejście do rynku i stworzyli zwycięskie zespoły sprzedaży.

STANDARDY ZARZĄDZANIA

Pracując z Klientami projektujemy działania zapewniające osiąganie efektów krótkoterminowych, jak również zbudowaniu standardów zapewniających trwałą przewagę konkurencyjną. Dzięki autorskiej metodyce mapowania obszarów zarządzania i stosowanych w nich standardów, jesteśmy w stanie precyzyjnie zdiagnozować możliwości rozwoju organizacji i zwiększenia efektywności jej działania.

Projektujemy procesy i strukturę organizacyjną w sposób zapewniający wspieranie realizacji celów biznesowych, definiujemy uprawnienia i kompetencje, tak aby wykluczyć konflikty i brak współpracy w organizacji. Wspieramy organizację w stworzeniu systemu monitorowania i dostarczania informacji wspierających zarządzanie.