OFERTA     PROJEKTY      ZESPÓŁ      KONTAKT

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Naszymi Klientami są międzynarodowe firmy, spółki giełdowe oraz firmy rodzinne, które poszukują możliwości rozwoju, poprawy efektywności firmy oraz rozwoju standardów zarządzania personelem.

Prowadzone przez nas projekty w większości są poufne. Nie podajemy nazw naszych Klientów na stronie internetowej. Informacji o zrealizowanych projektach w obszarze budowy strategii i wdrożenia standardów zarządzania udzielamy zainteresowanym firmom na życzenie.

W zrealizowanych projektach nasi Klienci uzyskiwali ponad 10% wzrostu dla wyników finansowych i efektywności operacyjnej w okresie 3 do 9 miesięcy oraz znaczącą poprawę wskaźników operacyjnych, np.: ponad 20 % wzrostu wydajności produkcji, poprawa wskaźników jakościowych / zmniejszenie ilości wadliwych produktów z ponad 10% do 2% w ciągu 3-12 miesięcy.


Polski oddział międzynarodowej firmy farmaceutycznej
(2015 - 2017)

Projekt rozwoju standardów Zarządzania Efektywnością i standardów HR

 1. BMNS © - bilans metod, narzędzi i standardów zarządzania

 2. Analiza modelu operacyjnego. Efektywność operacyjna. Proces planowania. Proces rozwoju nowych produktów.

 3. Modelowanie struktury organizacyjnej wg metody MOSD ©

 4. Mapowanie celów

 5. System raportowania

 6. System wynagrodzeń i premiowania


Polski oddział europejskiego producenta i dostawcy komponentów do produkcji mebli i dla przemysłu motoryzacyjnego
(2017)

Projekt rozwoju standardów HR

 1. BMNS HRM © - bilans metod, narzędzi i standardów zarządzania w obszarze HR

 2. modelowanie Architektury organizacji: struktura organizacyjna, Model Kompetencyjny

 3. wartościowanie stanowisk pracy

 4. System Oceny Osiągnięć - kalibracja ocen

 5. doradztwo formalno-prawne w zakresie zmian organizacyjnych


Polski oddział niemieckiego koncernu - branża poligraficzna (2017)

 1. Cykl warsztatów w zakresie Performance Management i zastosowania Metodologii Zarządzania Efektywnością Firmy. Powiązanie zasad wynagradzania z wynikami i efektywnością

 2. BMNS - bilans metod, narzędzi i standardów zarządzania w obszarze HR i zarządzania efektywnością

 3. Przegląd zasad wynagradzania

 4. Mapa Celów dla zakładu produkcyjnego i działów wspierających

 5. Zasady oceny kompetencji

 6. Zdefiniowanie Planu Działania dla wdrożenia zdefiniowanych standardów


Firma z branży spedycyjnej (2011 - 2017)

 1. Analiza procesów realizowanych w firmie

 2. Zbudowanie Mapy Procesów Sprzedaży

 3. Budowa i wdrożenie kompleksowych standardów zarządzania efektywnoiścią

 4. Rozwój standardów pracy zespołu sprzedaży w zakresie planowania i oceny efektywności działań

 5. Budowa systemu wynagradzania dla kluczowych stanowisk (Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy)

 6. Program Rozwoju Liderów. Program rozwoju nowych pracowników „INKUBATOR”

 7. Standaryzacja pracy dla kluczowych stanowisk


Polski oddział światowego producenta i dostawcy maszyn (2016)

Warsztaty strategiczne / Wsparcie dla zarządu we wprowadzeniu zmian w firmie

 1. warsztaty strategiczne – przegląd i aktualizacja strategii, plan wdrożenia strategii

 2. aktualizacja strategii sprzedaży i strategii dotarcia do rynku

 3. Projekt Wzrostu Efektywności


Branża produktów dziecięcych (Etap 1. 2009/2010, Etap 2. 2014-2015)

Etap 1. Analiza Firmy oraz rynku, w tym analiza konkurencji. Analiza rynku rosyjskiego.

 1. Opracowanie strategii. Zdefiniowanie niszy rynkowej w jednej z kategorii produktów.

 2. Udział w opracowaniu nowej marki. Wdrożenie koncepcji Kodu DNA marki.

 3. Wsparcie we wdrożeniu strategii, m.in. opracowanie standardów pracy w sprzedaży, pozyskanie kluczowych pracowników sprzedaży

Etap 2. Projekt rewitalizacji Firmy

 1. Kompleksowa analiza efektywności firmy i standardów działania w obszarach: marketing i sprzedaż, produkcja, zakupy, finanse i kontroling, standardy zarządzania personelem

 2. Projekt LEAN Design. Restrukturyzacja pionu produkcji i logistyki w zakresie organizacji produkcji (lay-out), standardów pracy oraz procesów wdrażania i produkowania wyrobów.

 3. Rozwój nowej marki i produktów - projektowanie i wdrożenie do produkcji, pozycjonowanie cenowe

Coaching 4 Performance

 1. coaching zespołu menedżerskiego: Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Menedżer Sprzedaży Krajowej, Dyrektor Zakładu, Menedżer Działu Projektowania i Wdrożeń

Warsztaty: Cykl warsztatów w zakresie Performance Management / Zarządzania Efektywnością Firmy


Polska firma - spółka zależna jednego z największych polskich koncernów (2013 - 2015)

Analiza funkcjonowania wydzielonej organizacyjnie części firmy oraz centralnych funkcji wspierających

 1. Analiza Modelu Operacyjnego - ocena efektywności działalności operacyjnej

 2. Analiza obszaru finansowo-kontrolingowego

 3. Analiza standardów zarządzania

 4. Rekomendacje zmian i wsparcie we wdrożeniu pro-efektywnościowych standardów zarządzania


Wyłączny dystrybutor na Polskę produktów przemysłowych niemieckiego koncernu działający w branżach: poligraficznej, opakowań, tworzyw sztucznych, motoryzacyjnej i innych (2012 - 2014)

Strategia sprzedaży

 1. warsztaty strategiczne – przegląd i aktualizacja strategii, plan wdrożenia strategii

 2. aktualizacja strategii sprzedaży i strategii dotarcia do rynku

 3. reorganizacja działu sprzedaży, utworzenie stanowisk Menedżerów Grup Produktowych

 4. zdefiniowanie sposobu działania na poszczególnych rynkach

Coaching 4 Performance

 1. Business Development Manager

Rozwój standardów zarządzania

 1. struktura organizacyjna, opisy stanowisk

 2. standardy pracy w Dziale Handlowym

 3. wdrożenie systemu Zarządzania przez Cele Zorientowane na Klienta


Firma budowlana - Generalny Wykonawca

Coaching 4 Performance

 1. zespół menedżerski - stanowiska: Dyrektor Zakładu, Kierownik Budowy, Menedżer Projektu

Projekt definiowania Mapy Celów Firmy

 1. zastosowanie systemu Zarządzania przez Cele Zorientowane na Klienta

 2. zdefiniowanie celów jakościowych ukierunkowanych na rozwój standardów działania

 3. zdefiniowanie Kluczowych Wskaźników Osiągnięć


Polski oddział niemieckiej firmy - lidera w segmencie materiałów ściernych (2013 - 2014)

Działania realizowane po pierwszym etapie wdrożenia standardów Lean Manufacturing służące rozwiązywaniu trudnych problemów

 1. warsztaty Lean Manufacturing dla pracowników pionu produkcji oraz pionu obsługi administracyjnej

 2. sesje coachingowe służące rozwiązywaniu realnych problemów Klienta

Efekty:

 1. podwojenie zdolności przerobowych maszyn, które były ograniczeniem całej linii produkcyjnej

 2. kilkanaście innych wdrożonych usprawnień systemu produkcyjnego

 3. zbudowanie pro-aktywnego nastawienia zespołów produkcyjnych do rozwiązywania problemów w ramach kultury Lean Manufacturing


Polski oddział międzynarodowego koncernu - producenta urządzeń dla sektora Gas&Oil (2013 - 2014).

Analiza zasad wynagradzania i rekomendacje rozwiązań

Wsparcie w realizacji procesów rekrutacji na kluczowe stanowiska


Spółka giełdowa z branży technicznych produktów inwestycyjnych (2011 - 2014)

Coaching&Counseling

 1. Zarząd Firmy; Prezes Zarządu, Dyrektor Handlowy, Dyrektor Produkcji

 2. Kierownik Działu Konstrukcyjnego

 3. Kierownik Działu Obsługi Klienta

Strategia Sprzedaży / Rozwój standardów Zarządzania Efektywnością

 1. Budowa strategii i jej wdrożenie.

 2. Plan dotarcia do rynku (RTM / Route-to-Market), analiza procesów sprzedaży i rekomendacje dotyczące zmiany modelu funkcjonowania sprzedaży. Analiza procesowa łańcucha dostaw (zakupy – produkcja – logistyka)

 3. Budowa zespołu sprzedaży

 4. Wdrożenie zasad Zarządzania przez Cele Zorientowane na Klienta dla całej firmy

LEAN Manufacturing

 1. Analiza Modelu Operacyjnego

 2. Zarządzanie Projektami

 3. Wdrożenie koncepcji Zespołu Kompetencyjnego

Warsztaty - Mapa Celów Firmy


Polska firma z branży usług projektowo – reklamowych.

Coaching&Counseling - Zarząd Firmy

Budowa i wdrożenie standardów Zarządzania Efektywnością na poziomie strategicznym i operacyjnym

 1. audyt organizacyjny

 2. analiza rynku i konkurencji

 3. opracowanie strategii

 4. opracowanie struktury organizacyjnej, opisów stanowisk

 5. wsparcie we wdrożeniu strategii i Standardów Zarządzania Efektywnością Firmy


Światowy producent i dostawca maszyn (2013)

Warsztaty strategiczne / Wsparcie dla zarządu we wprowadzeniu zmian w firmie

 1. warsztaty strategiczne – przegląd i aktualizacja strategii, plan wdrożenia strategii

 2. aktualizacja strategii sprzedaży i strategii dotarcia do rynku

Warsztaty w ramach projektu:

 1. Zarządzanie Efektywnością Firmy

 2. Mapa Celów Firmy

 3. Zastosowanie metody „catchball” w definiowaniu celów


Polski oddział światowego lidera – producenta urządzeń przemysłowych (2012)

Analiza funkcjonowania zespołu sprzedaży / Warsztaty Zwycięski Zespół Sprzedaży

 1. Analiza funkcjonowania Zespołu Sprzedaży i rekomendacje zmian sposobu pracy zespołu przedstawicieli handlowych

Warsztaty: Efektywność procesu sprzedaży


Firma z branży IT – lider w swoim obszarze działania (2011/2012)

Coaching&Counseling

 1. Prezes Zarządu Firmy

Budowa strategii sprzedaży / RTM / Route-to-Market dla rynków EU i USA

 1. Analiza strategiczna i przygotowanie strategii sprzedaży

 2. Przygotowanie mapy procesów sprzedaży

 3. Zdefiniowanie procesów sprzedaży i zbudowanie oferty na rynek EU i USA

 4. Wsparcie Zarządu we wdrożeniu strategii sprzedaży


Firma z branży usługowej (2008/2010)

Coaching&Counseling

 1. Właściciel - Prezes Zarządu Firmy

Definiowanie i wdrożenie Strategii Firmy

 1. Analiza rynku i konkurencji

 2. Opracowanie i wdrożenie strategii

Rozwój standardów zarządzania w obszarze:

 1. sprzedaży (RTM / Route-to-Market, budowa oferty, prognozowanie sprzedaży)

 2. działalności operacyjnej (Program: „Najlepsza Firma w Branży”)

 3. zarządzania personelem (struktura organizacyjna wspierająca realizację strategii, system motywacyjny, system ocen)

Rezultat: w latach 2008-2011 podwojenie przychodów i potrojenie zysku netto

Warsztaty: Zarządzanie przez Cele metodą CFG / Zarządzanie Przez Cele Zorientowane na Klienta. Mapa Celów Firmy.

Coaching4Performance - coaching zespołowy; Zespół Menedżerski


Firma z branży szkoleniowo-usługowej (2010)

Opracowanie strategii usług outsourcingowych i wsparcie we wdrażaniu strategii

Interim Management - Dyrektor Zarządzający


Firma konsultingowa, wdrażająca zaawansowane rozwiązania IT

Wsparcie firmy w procesach zorientowanych na rozwój organizacji i standardów HR

 1. przeprowadzenie audytu standardów zarządzania

 2. rekomendacje dotyczące strategii personalnej oraz dalszych działań w zakresie HR

 3. budowa modelu kompetencji

 4. wprowadzenie zmian w systemie ocen pracowniczych oraz procesie rekrutacji

 5. coaching specjalisty ds. personalnych, przygotowywanego do objęcia funkcji menedżera personalnego


Międzynarodowa firma z branży spożywczej

Wsparcie w restrukturyzacji firmy w procesie połączenia (fuzji) firm

 1. przeprowadzenie warsztatów strategicznych

 2. wsparcie firmy w tworzeniu strategii długoterminowej i business planu w zakresach dotyczących organizacji i HR

 3. ocena istniejących standardów zarządzania, określenie problemów, priorytetów do pilnej realizacji oraz rekomendacje dalszych zmian

 4. coaching indywidualny dyrektora personalnego

 5. doradztwo dla kadry zarządzającej w procesie fuzji


Międzynarodowa firma z branży opakowań

Rozwiązanie sytuacji kryzysowej spółki zależnej, konsolidacja grupy spółek

 1. audyt; analiza sytuacji kryzysowej oraz ocena standardów zarządzania

 2. rekomendacje rozwiązań i ich wdrożenie

 3. rekomendacje dotyczące rozwiązań procesowych i strukturalnych spółek w grupie (konsolidacja kilku podmiotów prawnych wchodzących w skład grupy), projekt docelowej struktury organizacyjnej po konsolidacji spółek (zaakceptowany i wdrożony)


Spółka giełdowa z branży budowlanej

Audyt obejmujący funkcjonowanie działu marketingu i sprzedaży, w tym ocena działań rynkowych w kanałach sprzedaży – tradycyjnym (hurt, detal) oraz inwestycyjnym

 1. warsztaty strategiczne – przegląd i aktualizacja strategii, plan wdrożenia strategii, wsparcie we wdrożeniu strategii, plan dotarcia do rynku (RTM / Route-to-Market)

 2. restrukturyzacja działu sprzedaży, utworzenie od podstaw działu sprzedaży inwestycyjnej, budowa systemu wynagrodzeń

Interim Management - Dyrektor Personalny

Warsztaty: Zarządzanie przez Cele metodą CFG, Mapa Celów Firmy.