OFERTA     PROJEKTY      ZESPÓŁ      KONTAKT

 

Korzyści ze współpracy z nami odniesie każda firma, która:

  chce uzyskać skuteczne wsparcie w rozwoju, poprawie efektywności i konkurencyjności
  jest gotowa wdrożyć metody i standardy zarządzania zapewniające stałą poprawę efektywności operacyjnej
  działa w strukturze rozproszonej (sieć oddziałów, kilka zakładów produkcyjnych) i szuka efektywnych rozwiązań,
  jest gotowa do współpracy z konsultantami – ekspertami, którzy są praktykami zarządzania

Lubimy wyzwania i chętnie wspieramy firmy, które:

  działają w konkurencyjnej branży
  których wzrost i skala działania rodzi trudne wyzwania
  muszą pilnie rozwiązać problemy zagrażające ich funkcjonowaniu
  mają problem z zatrudnieniem nowych pracowników - tu dostarczamy alternatywne rozwiązania

Od 2004 roku wspieraliśmy rozwój firm z ponad 20 branż, z których większość to firmy duże i średnie (200 mln do ponad 1 mld PLN obrotów), zatrudniające od 200 do kilku tysięcy pracowników. Wspieraliśmy również firmy z sektora MSP w rozwoju i wdrożeniu standardów zarządzania pozwalających im wejść na ścieżkę trwałego wzrostu.

 

NASI KLIENCI

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI PRACY

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Współpracę rozpoczynaliśmy z bardzo różnych powodów - poniżej wskazujemy część z nich. Udzielaliśmy wsparcia w w zakresie następujących obszarów - projektów:

EFEKTYWNOŚCI OPERACYJNEJ

  poprawy zyskowności, wzrostu efektywności i optymalizacji kosztów
  usprawnienia funkcjonowania zakładu produkcyjnego, rozwiązania problemów jakościowych
  poprawy współpracy między pionami firmy - eliminacji „silosów funkcjonalnych”
  zapewnienia efektywnego zarządzania strukturą rozproszoną

ROZWOJU STANDARDÓW ZARZĄDZANIA

  zbudowania spójnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem
  zbudowania systemu raportowania i standardów kontrolingowych
  wdrożenia kompleksowych standardów zarządzania w zakresie zarządzania personelem
  zbudowania systemu zarządzania przez cele i powiązanego z nim nowego systemu wynagrodzeń
  rozwoju standardów zapewniających wzrost zaangażowania pracowników

STRATEGII FIRMY

  zdefiniowania konkurencyjnej strategii
  skutecznego wdrożenia strategii firmy
  wdrożenia MbO / Zarządzania przez Cele w ramach wdrażania strategii
  optymalnego i skutecznego dotarcia do rynku (RTM / Route-to-Market)

PRZEKSZTAŁCEŃ I RESTRUKTURYZACJI

  wyprowadzenia firmy ze stagnacji i zdynamizowania rozwoju
  fuzji i przejęć (M&A)
  zmian organizacyjnych - konsolidacji spółek, wydzielenia funkcji centralnych
  restrukturyzacji zatrudnienia

Przyczyny mogą być inne – odpowiemy na każde pytanie. Jeżeli będziemy mogli udzielić wsparcia – zrobimy to. „Jeżeli” nie jest tu właściwym słowem – my zawsze znajdujemy rozwiązanie.

Jesteśmy dostawcą efektywnych metod, narzędzi i standardów zarządzania. Dostosowujemy ich zakres i sposób wdrożenia do rzeczywistych potrzeb firmy, jej skali działania oraz realnych możliwości wdrożenia proponowanych rozwiązań.

Branże i sektory, w których realizowaliśmy projekty: fmcg, farmaceutyczna, opakowania, chemiczna, poligraficzna, wyposażenia wnętrz, elektroniczna, energetyczna, IT (producenci oprogramowania, wdrożenia systemów IT), multimedialna, produkty dla dzieci, TSL, budowlana - producenci materiałów budowlanych, produktów inwestycyjnych oraz generalni wykonawcy, kolejowa, firmy produkcyjne, sieci handlowe, handel detaliczny i hurtowy, outsourcing usług.

 

WSPÓŁPRACA

Informacja o klientach i zrealizowanych projektach znajduje się w zakładce: PROJEKTY

STANDARDY ZARZĄDZANIA