OFERTA     PROJEKTY      ZESPÓŁ      KONTAKT

 

KONSULTANCI - EKSPERCI

Tadeusz Sudoł

Konsultant ds. Rozwoju Organizacji, Interim HR Executive, Performance Management Manager

Specjalizacja: Zarządzanie Efektywnością, LEAN Management i HRM - zarządzanie zasobami ludzkimi.
Od kilkunastu lat rozwija standardy w zakresie Zarządzania Efektywnością oraz LEAN Design, w czym pomaga mu doświadczenie zawodowe i konsultingowe w pracy dla firm z ponad 20 branż. Jest ekspertem w zakresie holistycznej oceny funkcjonowania organizacji oraz rozwoju i wdrażania pro-efektywnościowych standardów zarządzania. W okresie ponad 15 lat pracy doradczej prowadzonej w firmach Mercuri International oraz OCTAGON Consulting wspierał firmy z kilkudziesięciu branż w rozwoju i wdrażaniu standardów Zarządzania Efektywnością we wszystkich obszarach funkcjonalnych. Ma doświadczenie w efektywnym wdrażaniu standardów LEAN Manufacturing, LEAN Management, a także World Class Manufacturing dedykowanego dla branży FMCG.

Doświadczenia menedżerskie: Interim Menedżer na stanowiskach: Dyrektor Personalny, Performance Management Manager, Dyrektor Zarządzający. Pracował jako Dyrektor personalny i Członek Zarządu w Kompanii Piwowarskiej S.A. (1999 – 2004), Dyrektor Personalny firmy Centra S.A. w okresie restrukturyzacji firmy, Dyrektor Sprzedaży i Senior Consultant w firmie doradczej Mercuri International, zorientowanej na wsparcie i rozwój zespołów sprzedaży (1994 - 1996), Dyrektor Sprzedaży w polsko-włoskiej firmie Polovat (1989 - 1994).

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny. Ukończył studia Executive MBA w Poznaniu w Wielkopolskiej Szkole Biznesu / Notthingham Trent University. Uzyskał licencjat w Chartered Institute of Personnel and Development  (Instytut Kadr i Rozwoju), Londyn. Ukończył studia podyplomowe Design Management w WSNHiD (akt. Collegium da Vinci) w Poznaniu.

W latach 1997‐1999, 2002‐2004 był Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, oddział w Poznaniu. W latach 2005-2015 prowadził wykłady w zakresie dotyczącym strategii zarządzania personelem i zarządzania zmianą na studiach MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Jacek T.Jackowski

Konsultant - Ekspert, Trener Lean Manufacturing i Six Sigma

Specjalizacja: diagnozowanie i ulepszanie procesów biznesowych, szczególnie w sferze łańcucha dostaw.

Kluczowe doświadczenia zawodowe, które stanowią podstawę jego obecnych działań obejmują: 6 lat pracy jako Menedżer Zespołu Rozwoju Doskonałości Operacyjnej w GSK, 6 lat pracy jako Kontroler Zarządzania (Finanse i Produkcja) w Centra SA, 9-letnie doświadczenie jako certyfikowany Blackbelt Lean Manufacturing i Six Sigma.

Doświadczenie Jacka obejmuje produkcję, systemy okołoprodukcyjne, logistykę, finanse oraz kontroling finansowy i operacyjny. Jest znawcą i można powiedzieć – fanatykiem - Systemu Produkcyjnego Toyoty, którego tajniki zgłębia już od kilkunastu lat. W swojej pracy wykorzystuje szeroką wiedzę biznesową popartą dyplomem MBA oraz znajomość narzędzi Lean Manufacturing, Six Sigma i Teorii Ograniczeń potwierdzoną certyfikatem Blackbelta w obydwu dziedzinach. Dzięki tej wiedzy oraz systemowemu podejściu jest w stanie znacznie poprawić efektywność procesów w firmach, co skutkuje wzrostem przychodów, redukcją kosztów oraz poprawą poziomu obsługi Klienta. Zajmuje się też modyfikacją systemów produkcyjnych, tak aby wspierać przepływ i podwyższać efektywność łańcucha dostaw.

W czasie swojego 9 letniego doświadczenia jako konsultant oraz Blackbelt Lean Manufacturing i Six Sigma wpierał kilkadziesiąt firm w ulepszeniu systemów zarządzania. Jacek wspiera organizacje w takim projektowaniu łańcucha dostaw, by wspierał on sprzedaż i nie generował konfliktów z innymi częściami organizacji, wymuszając jednocześnie większą efektywność całego systemu. Zajmował się także usprawnianiem sfery kontrolingu operacyjnego i finansowego przy wykorzystaniu zasad Lean Accounting i Throughput Accounting.

Poza prowadzeniem projektów doradczych, Jacek pełni rolę Mentora oraz Trenera. Wykształcił ponad 100 Greenbeltów.

Absolwent Politechniki Poznańskiej (Energetyka) i studiów MBA Nottingham Business School / Wielkopolska Szkoła Biznesu przy AE w Poznaniu. W wolnym czasie gra na gitarze basowej.


Justyna Schubring-Tężycka

Konsultant - Ekspert w zakresie finansów i kontrolingu zarządczego

Specjalizacja: Zarządzanie finansami grup kapitałowych

Justyna jest ekspertem zajmującym się diagnozowaniem oraz ulepszaniem procesów biznesowych w obszarze finansów, księgowości oraz kontrolingu i systemów typu ERP wspierających zarządzanie.

Prowadzi projekty w zakresie rekonfiguracji procesów biznesowych, usprawniania systemów informacji zarządczej, jak również budowania od podstaw funkcji finansowych w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału, konsolidacji podatkowej i księgowej, aspektach podatkowo-prawnych, zarządzaniu ryzykiem oraz kontrolingu.

Doświadczenie zdobywała jako dyrektor finansowy, członek zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Zarządza finansami grup kapitałowych od 20 lat. Specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału (dług bankowy i equity), konsolidacji podatkowej i księgowej, aspektach podatkowo-prawnych, zarządzaniu ryzykiem, controllingu. Prowadziła wiele projektów funkcjonalnych takich jak: rekonfiguracja procesów biznesowych, usprawnianie systemów informacji, budowanie od podstaw funkcji finansowych w przedsiębiorstwie.

Wykształcenie zdobyła w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Wielkopolskiej Szkole Biznesu/Nottingham Trent University (MBA).


Konsultanci i Trenerzy

Nasz zespół Konsultantów i Trenerów jest dobierany do realizacji projektów doradczych i rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki Klientów i branż, w których działają. Trenerzy mają doświadczenie w prowadzeniu projektów rozwojowych w zakresie tematycznym, który objęty jest potrzebami Klienta i jego pracowników. Od 2016 roku wdrożyliśmy proces kwalifikacji Konsultantów-Trenerów. Certyfikat Octagon Consulting umożliwia stosowanie naszych autorskich metod i narzędzi w pracy doradczej oraz szkoleniowej.

TADEUSZ SUDOŁ

JUSTYNA SCHUBRING - TĘŻYCKA

KONSULTANCI - TRENERZY

JACEK TOMASZ JACKOWSKI